Lot Vegter

2013_YL_014-30

Lot Vegter zoekt als adviseur maatschappelijke innovatie de grenzen op tussen kunst en maatschappelijke vraagstukken. Op dit moment werkt zij als projectcoƶrdinator en initiatiefnemer van Stadssessies Leiden bij het Stadslab Leiden. Hierin werkt zij bottom-up met andere stad-makers.

Lot adviseert instanties en overheid, faciliteert creatieve brainstormsessies en realiseert projecten die durven te kijken naar de essentie van een vraagstuk. Samenwerking met de creatieve industrie is het uitgangspunt.

Website

mail: lot@artofcocreation.nl